Angående hyresavier

Hyresavier från SBC Hyresavier från SBC kan du bortse ifrån, betala inte in. Betalar du med autogiro går du in på din internetbank, stoppar betalningen till SBC och tar bort …

Huskurage

Information till boende om huskurage (svenska och engelska) Information and policy about domestic courage:

Uppdatering av stadgar

Här kan ni ta del av förslaget till uppdaterade stadgar. Dessa kommer att beslutas om i två på varandra följande stämmor, dels kommande stämma den 30/5-2023 samt en extra stämma …

Nyhetsbrev december

Matavfallssortering! Från 1a december sorterar föreningen matavfall i lucka 3 och 4 (se uppmärkning), det är FÖRBJUDET att slänga hushållssopor i dessa luckor. Påsar mm delas ut och ställs utanför …

UPPDATERING: Bergvärme och Fönsterrenovering

BERGVÄRMEGräsytor skall återställas, fasad vid portal skall rengöras. I övrigt så är allt arbete klart och vid slutbesiktningen blev entreprenaden godkänd. FÖNSTERRENOVERINGI princip samtliga lägenheter är klara, endast ett fåtal …

Nyhetsbrev maj 2020

BALKONGERNu när varma delen av året börjar vill vi påminna om några saker, blomlådor får ej hänga utanför, grillning inte är tillåten, och ska ni tvätta av balkongen så prata …

Nyhetsbrev september/oktober 2018

STÄDDAG SÖNDAG 21 OKTOBER Vi rengör och ställer in utemöblerna från uteplatsen. Vi oljar in samtliga bänkar och staket runt uteplatsen. Rensar i krukor. Vi börjar kl 13:00, det finns kaffe/te …