Dessa ordningsregler gäller för alla boende i Brf Damhatten1 oavsett upplåtelseform

 • Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att placera cyklar, barnvagnar, rullatorer, möbler eller annat dylikt
  föremål i trappuppgångar, källare och vind. Föremål slängs utan förbehåll.
 • Störande ljud får ej påbörjas tidigare än 07:00 och upphöra senast 22:00 under vardagar, helger 09:00-23:00.
  Detta gäller även på gården. Privatfester skall annonseras i förväg på anslagstavlan i entrén.
 • Portar skall vara stängda efter klockan 21:00. Den som sätter upp ytterdörren ansvarar för att den blir stängd i
  rätt tid på kvällen.
 • Dörrar till källare, vindar, tvättstuga samt cykelrum ska hållas stängda alla tider på dygnet.
 • Det är ej tillåtet att skräpa ned inom fastighetens område.
 • Det är ej tillåtet att slänga målarfärg, giftigt avfall eller hushållssopor i grovsoprummet.
 • För att gården ska vara tillgänglig för utryckningsfordon och taxi är det förbjudet att parkera bilar på gården i
  mer än 15 minuter för i och urlastning (detta gäller klockan 08:00-20:00, övrig tid 20:00-08:00 är det
  bil/mopedförbud på gården). Bilen skall hållas under uppsikt så att den vid behov kan flyttas. Parkering skall
  ske så andra fordon kan passera in och ut. Parkeringstillstånd finns att hämta hos styrelsen.
 • För allas trevnad och av brandsäkerhetsskäl så är det förbjudet att grilla med kol- och gasolgrill på balkongen. Den som grillar på föreningens uteplats ansvarar för att platsen ställs i ordning efter grillningen avslutats.
 • Hundar skall hållas kopplade på gården. Det är inte heller tillåtet att rasta hundar på gården.
 • 45 § ur föreningens stadgar. Sundhet, ordning och gott skick.” Boende är skyldig iaktta allt som
  fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utom huset samt rätta sig efter
  föreningens ordningsregler”.

Ordningsregler tvättstuga

 • Tvättstugan skall städas ur och vara tömd efter avslutad tvättid, fönster och dörrar skall stängas.
 • Luddfilter skall rengöras och facken för tvättmedel/sköljmedel skall sköljas ur.
 • Har en tvättid inte påbörjats efter 15 minuter kan någon annan ta den tiden.
 • Torkrum med fläkt får användas max 30 minuter efter avslutad tvättid. Lyset skall släckas, luddfilter rengörs och vagnar ställas tillbaks i tvättstugan.
 • Torkrum med torkskåp får endast användas under bokad tvättid. Luddfilter skall rengöras, dörrarna stängas och vagnar ställs tillbaks i tvättstugan.
 • Samtliga dörrar till tvättstuga, torkrum, källare skall alltid vara stängda.
 • Mattor får endast torkas i torkrum med fläkt.
 • God ordning skall hållas i tvättstuga och torkrum.

Observera att det är absolut FÖRBJUDET att färga kläder eller tvätta målarkläder i tvättmaskinerna.