19/6 – Årsstämma den 31 augusti

Nytt datum för årsstämman är nu satt till torsdagen den 31 augusti.

Mötet hålls i Evasalen i Vårfrukyrkan kl 18.00 – 20.00.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga innan mötet.

Varmt välkommen!