13/11 – Skriv motioner (förslag) inför årsstämman!

Nu påbörjar vi planeringen inför årsmötet i juni 2017 och vill uppmuntra er att skriva förslag, även känt som motioner, på vad styrelsen ska göra under kommande år. Alla förslag är välkomna!

I stadgarna står det:

13 § Motioner
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen beslutat.”

Vi är ganska flexibla inom styrelsen men behöver ditt förslag senast den 9 april för att hinna författa ett svar på förslaget (om vi tycker att det är ett bra förslag eller hur man eventuellt skulle kunna ändra förslaget så att det blir ännu bättre) som kommer med i årsmöteshandlingarna. Du skriver helt enkelt ditt förslag och mailar oss på styrelsen@brfdamhatten.se eller så kan du lägga ett skriftligt förslag i vår brevlåda i källaren i port 93, det går lika bra.

Om du vill bolla förslaget med oss är det bara att maila oss så kontaktar vi dig.

Sedan tar vi upp förslaget på årsstämman och medlemmarna får rösta antingen för eller emot. Så det är väldigt bra om du argumenterar för din sak och berättar varför just ditt förslag är så bra och varför alla borde rösta för det.

Författa på!