20/10 – För kännedom – Grävning utanför vår förening

Vi har varit i kontakt med Trafikkontoret som har berättat att det är Fortum som gräver här på Ellen Keys gata för att byta ut ledningar. Hålet vid just vårt sopkärl beräknas vara öppet i cirka två veckor, medan själva ledningsbytet beräknas pågå året ut.