6/9 – Viktigt! Om låsning av dörrar i samband med stambytet

Det har på sina håll och kanter funnits dörrar som under stambytet har lämnats olåsta och obevakade under längre stunder – detta får inte förekomma över huvud taget. Alla byggare med flera som jobbar med stambytet ska låsa samtliga ytterdörrar så fort dom inte är i lägenheten eller har direkt uppsikt över dörren. Detta är något som vi även har inskrivet i kontraktet med entreprenören – så om det ändå förekommer så innebär det ett vite för entreprenören.

Det är bra om alla boende är observanta på olåsta dörrar, och gärna ser efter både sin egen och sin grannes dörr. Om ni märker eller ser någon dörr stå olåst utan att någon byggare, rivare eller dyl. är i närheten eller har uppsikt över dörren – informera oss i styrelsen om det på en gång så tar vi upp det med entreprenören och protokollför det.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen