Nyhetsbrev september 2019

NYA TIDER I TVÄTTSTUGAN!


Styrelsen har beslutat att införa nya tider, detta för att kunna lösgöra ytterligare en (1) kvällstid. Nya tiderna är 07:00-10:00, 10:00-13:00, 13:00-16:00, 16:00-19:00 samt 19:00-22:00. Observera att 16–19 så får det gå upp till en (1) timme, innan någon annan får ta det passet (alternativt att man skriver något i kalendern på väggen). De nya tiderna börjar gälla from 1/10 (ny bokningstavla skall beställas, tillsvidare så kommer tiderna ändras med tejp och penna längst till vänster). PARKERING för bokningscylindrar är NEDRE TAVLAN from 1/10.


KODLÅS/BLIPP


Installation påbörjas onsdag 2/10, kodlås och blipp till samtliga portar. Blipp till källardörrar (95an och 97an) in till källargången till tvättstugan. Även blipp till tvättstuga, torkrum och rum med torkskåp. Det blir även blipp till cykelrum/grovsoprum. Innan systemet är på plats och kod/blippar utdelade så ha för säkerhets skull med er nyckel under perioden 2-9/10.


VÄGGLÖSS!


Ja, en boende har tyvärr drabbats av detta. Föreningen tar det på stort allvar och Anticimex är anlitade. Ta gärna en koll hemma för säkerhets skull.


FÖNSTERRENOVERING ÅR 2020


Projektledare från SBC har skickat ut förfrågningsunderlag. Anbudsöppning sker 15:e oktober hos SBC. Förhoppningen från vår sida är att ha gjort klart med en entreprenör i slutet av oktober. Planen är att renovering skall påbörjas SENAST MARS 2020.


BERGVÄRME ÅR 2020?


Föreningen har skrivit avtal med Gerox. Först skall förutsättningar gällande effekt från el servisen i källaren mellan port 91–93 utredas och eventuellt skall nya kablar dras bort till pannrum i port 99. Borrtillstånd skall sökas (detta är den mest tidskrävande delen då det är långa handläggningstider). Förhoppningsvis blir allt klart under nästa år.

Med vänlig hälsning
Styrelsen