Uppdatering av stadgar

Här kan ni ta del av förslaget till uppdaterade stadgar. Dessa kommer att beslutas om i två på varandra följande stämmor, dels kommande stämma den 30/5-2023 samt en extra stämma …