Nyhetsbrev april 2018

KOLLEKTIVMÄTNING Föreningen har mättjänstavtal med Infometric som mäter varje enskild boendes förbrukning. En gång per kvartal skickas mätdata från Infometric till SBC. Sedan skickar SBC ut avgifts/hyresavi där det står …