UPPDATERING: Bergvärme och Fönsterrenovering

BERGVÄRME
Gräsytor skall återställas, fasad vid portal skall rengöras. I övrigt så är allt arbete klart och vid slutbesiktningen blev entreprenaden godkänd.

FÖNSTERRENOVERING
I princip samtliga lägenheter är klara, endast ett fåtal är kvar som blir klara under vecka 19.

TRÄPANELER BALKONGER (alla har inte träpaneler): Bättringsmålning skall göras och detta påbörjas efter 5e maj, entreprenören aviserar i brevlåda ca 6 arbetsdagar innan. Fungerar inte tiden då de skall komma, så hör man av sig till dem.

MÅLNING TRÖSKLAR: Detta gäller endast Etapp 1, detta sker samtidigt som målning av träpaneler. Avisering i brevlåda ca 6 arbetsdagar innan arbete påbörjas.

SLUTSTÄDNING: Sker under maj månad, smuts utvändigt på fasad och målarfärg som runnit under träpanel skall tas bort. Även rengöring av väggar i trapphus. Entreprenören aviserar samtliga lägenhetsinnehavare ca 6 dagar innan. Detta sker samtligt som till exempel träpaneler och trösklar.

MÅLNING UTVÄNDIGT SAMTLIGA GARAGEPORTAR: Start måndag 11/5, beräknas vara klart senast 25/5. Styrelsen meddelar samtliga garageinnehavare om nyckel behöver lämnas ut.

SLUTBESIKTNING ENTREPRENAD: Sker tisdag 26/5, ett stickprov på totalt 7 lägenheter (ca 10 % av samtliga lägenheter). Berörda lägenhetsinnehavare meddelas ca två (2) veckor innan, om ni tidigare har lämnat ut nyckel så behåller entreprenören den tills slutbesiktningen är klar.

Precis som med stambytet så har föreningen garanti på arbetet, skulle ni upptäcka något utvändigt eller på ytterbågen, hör av er till styrelsen@brfdamhatten.se