Nyhetsbrev april 2018

KOLLEKTIVMÄTNING

Föreningen har mättjänstavtal med Infometric som mäter varje enskild boendes förbrukning. En gång per kvartal skickas mätdata från Infometric till SBC. Sedan skickar SBC ut avgifts/hyresavi där det står specificerat hur stor förbrukningen samt hur mycket man skall betala. Utskick från SBC och betalning sker en gång per kvartal. Har ni frågor kring kollektivmätningen, hör av er till styrelsen@brfdamhatten.se

POLICY PARKERING

Det är tillåtet att stå 15 minuter för av och pålastning på gården. Behöver man stå längre krävs tillstånd från styrelsen, ring 0736615743 för att hämta ut p-tillstånd. Observera att det inte är tillåtet att stå längre än 15 minuter mellan klockan 20:00-07:00. Parkeringstillstånd ges ej ut under denna tid.


POLICY GARAGE OCH PARKERINGSPLATSER

Hör av er till styrelsen om ni vill stå i kö till garage eller parkeringsplats, endast en plats (garage eller parkering är tillåten). Tackar man Nej tre (3) gånger till garage eller parkeringsplats hamnar man automatiskt sist i kön.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Vill ni hyra ut er lägenhet? Hör av er till SBC för att få blankett att fylla i, sedan lämnar ni den till styrelsen som avslår eller godkänner uthyrningen.