18/6 – Information om kollektivmätningen

Föreningen kommer relativt snart under sommaren att övergå till kollektivmätning av el. Detta innebär att alla boendes individuella elavtal kommer att sägas upp i och med monteringen av nya elmätare.

Faktureringen för el kommer i och med detta att ske en gång i kvartalet, vilket innebär att kostnaden för el summeras ihop kvartalsvis och läggs till på den vanliga hyresavin.

I och med att föreningen vid kollektivmätning köper sin el i samlad volym kan varje föreningsmedlem normalt tilldelas ett lägre pris på elen, slippa den fasta nätavgiften och samtidigt få en enkel debitering av sin förbrukning på avgiftsavin. Målet är alltså att vi ska få ner varje medlems elkostnad.

Håll gärna lite extra koll på avgiften för el i början och kontakta oss om ni skulle upptäcka att något är helt galet: styrelsen@brfdamhatten.se.

Med hopp om en smidig procedur!

Varma hälsningar,

Styrelsen i BRF Damhatten