23/2 – Nyhetsbrev februari

Här kommer verkligen lite smått och gott om högt och lågt:

BESTÄLLNING AV NYCKLAR – BOENDE

Boende beställer nycklar genom att höra av sig till Energibevakning, man uppger personnummer, lägenhetsnummer samt vad det är stämplat på nyckeln som de vill beställa fler av.  Sedan hämtar och betalar boende nycklarna hos Hornsplans Lås.

 

ENERGIBEVAKNING; 08-6476610 alternativt fredrik.marin@energibevakning.se

 

HORNSPLANS LÅS; Ringvägen 17, 118 53 Stockholm.

Telefon; 08-6686878. www.hornsplanslas.se info@hornsplanslas.se

 

SORTERING MATAVFALL

I maj så kommer föreningen börja sortera matavfall. Sopskåp och lucka nummer 4 (längst till höger) kommer användas till detta. Låset kommer att bytas ut och de som är intresserade av att sortera matavfall får en (1) gratis nyckel. Föreningen kommer även distribuera gratis påsar, hållare och vaskrensare till de som vill vara med. Om påsarna börjar ta slut – hör av er i god tid så vi kan beställa nya. Hör av er till styrelsen@brfdamhatten.se eller någon i styrelsen om ni är intresserade av att göra en insats för miljön.

 

INGEN HÖJNING AV AVGIFTEN FÖR 2017

 

RADONMÄTNING 15E FEBRUARI – 30E APRIL.

När radonmätningen är avslutad skall den boende skicka in dosorna, resultaten som sedan skickas tillbaks till den boende skall lämnas till föreningen, brevlådan i port 93.

 

STÄLLA SIG I KÖ FÖR P-PLATS/GARAGE

Hör av er till styrelsen@brfdamhatten.se, uppge namn, telefonnummer och vilken port ni bor i samt vilken kö ni vill ställa er i. Det går bra att ställa sig i båda, dock så får man endast inneha en p-plats eller garageplats. P-plats kostar för närvarande 150kr/månad och garage 575kr/månad.

 

PARKERINGSTILLSTÅND

Behöver ni eller någon hantverkare stå längre än 15 minuter på gården så behöver ni parkeringstillstånd. Hör av er till någon i styrelsen så kan ni få ett tillfälligt parkeringstillstånd.

 

RASTNING AV HUNDAR PÅ GÅRDEN FÖRBJUDEN

Rastning av hundar får ej ske på gården, hund skall även vara kopplad.

 

BLOMPENG

Föreningen ger bidrag på 250kr/port och år till plantering av blommor. För att få ersättning skall du lämna in kvitto på det du köpt. Maila styrelsen eller ta kontakt med Jeanette Olofsson i port 85 som är gårdsansvarig.

 

JAG HAR TAPPAT BORT/INTE FÅTT MIN HYRESAVI

Hör av dig till föreningens ekonomiska förvaltare och be om en ny.

 

RENSNING I CYKELRUM SAMT CYKELSTÄLL UTOMHUS

Före den 20/3 skall de boende tydligt märka sin cykel/barnvakt med namn och lägenhetsnummer om den skall stå kvar. Alla omärkta cyklar/barnvagnar kommer föreningen att forsla bort, dessa skänks till välgörande ändamål.

 

FEL INOM FASTIGHETEN

Ring föreningens tekniska förvaltare, Energibevakning. Alternativt hör av dig till styrelsen.

 

BESVÄRANDE LUKT/OLÄGENHETER I TRAPPHUS/FASTIGHETEN

Hör av dig till styrelsen om du upplever att något inte är som det ska.