23/1 – Nyhetsbrev januari

STAMBYTET

Stambytet i lägenheterna är nu klart och Universalbyggen har börjat ta bort bygglås. Vindsförrådsnycklar är återlämnade och garagen har varit klara en längre tid.  Det återstår arbete i källare, allmänna utrymmen, lokaler och färdigställande av de två lägenheterna på baksidan (mot vändplanen). Besiktningsanmärkningar i lägenheter och övrigt skall vara klart under januari månad. Duschvagnarna är borta och gården är fri från bråte.  Det har varit en påfrestande tid för alla och att se slutresultatet är verkligen underbart.

 

SLUTBESIKTNING – vad innebär det?

Slutbesiktning innebär bland annat att 10 % av lägenheterna kontrolleras (besiktningsanmärkningar skall vara åtgärdade). Föreningen väljer ut dessa lägenheter, datum för slutbesiktning är TISDAG 31/1.  Lappar till berörda kommer i brevlåda TISDAG 17/1.  Nycklar kan lämnas i styrelsens brevlåda alternativt till Nils Westberg Ahlmark.

 

AVGIFTSHÖJNING

Ingen avgiftshöjning kommer att ske under första kvartalet 2017, inte heller troligt andra kvartalet. Det ekonomiska slutresultatet efter stambytet (konsultarvode mm), renovering av tvättstuga (kvartal 1) samt försäljning av de två blivande lägenheterna på baksidan beräknas vara klart mars/april -2017. Andelstal påverkas i och med de nya lägenheterna. Under april/maj bör vi kunna redovisa hur en eventuell avgiftshöjning ser ut.

 

RADONMÄTNING – SKALL PÅBÖRJAS SENAST 15E FEBRUARI!

Radonmätning har tidigare gjorts i fastigheten, radonåtgärder har satts in i alla lägenheter (nya ventilationsdon ovanför fönsterkarm i vardagsrum och sovrum). Nu skall det kontrollmätas igen, Christer Bergman (91an) och Thomas Årebrand (91an) ansvarar för information och utdelning av radondosor till berörda boende. Det är viktigt att mätningen sker på rätt sätt, så läs igenom bruksanvisningen noggrant.

RENOVERING TVÄTTSTUGA/TORKRUM

Föreningen kommer bygga en ny mindre tvättstuga i dagens torkrum som delas av. Det kommer innehålla 1 (en) grovtvättmaskin, 1 (en) vanlig tvättmaskin, 1 (en) torktumlare och 1 (ett) torkskåp. Bokar man tvättstuga 2 så får man även nyttja torkrummet. Mangeln flyttas troligen in till den mindre tvättstugan. Vid bokning av tvättstuga 1 så får man EJ nyttja torkrum. Tvättstuga 1 kommer få 2 (två) stora torkskåp. Nya bokningstavlor kommer sättas upp. En för varje tvättstuga. Tanken är att detta projekt ska kunna påbörjas under februari.

 

NY STÄDDAG FÖR HSB STÄD

Fortsättningsvis så kommer det städas i trapphus och tvättstugan på ONSDAGAR.

 

CYKELRUM/BARNVAGNSRUM

Det är hög tid att rensa, lappar kommer delas ut med mer information.

 

MATAVFALL

Föreningen kommer under våren se över möjligheten till att sortera matavfall i framtiden (2017)  Är ni intresserade av att vara med och sortera – hör av er till styrelsen.

PARKERINGSTILLSTÅND    KÖ TILL GARAGE/P-PLATS

Om ni behöver stå längre än tillåtna 15 minuter på gården så kan man hämta p-tillstånd av styrelsen. Vill ni ställa er i kö till garage eller p-plats? Hör av er till styrelsen.

SÄKERHETSDÖRRAR

Under februari kommer föreningen att installera säkerhetsdörrar till alla bostadshyresgäster. Ju fler beställningar – desto lägre pris kan vi få av leverantören. Så är ni intresserade av att installera säkerhetsdörr kan ni höra av er till styrelsen. Hör av er senast 15/2.

GOD FORTSÄTTNING PÅ ÅRET

ÖNSKAR STYRELSEN Hemsida:  www.brfdamhatten.se