24/10 – Information om eldragning

Föreningen kommer i anslutning till stambytet att dra om alla elstigare fram till proppskåpen hos boende från nuvarande 1-fas till 3-fas. Detta innebär att boende inte behöver vara rädda för att propparna/säkringarna ska gå när man använder flera hushållsmaskiner samtidigt exempelvis – OM den boende själv även drar om elen i lägenheten.

Vi uppmuntrar så många som möjligt att dra om elen i sin lägenhet då det i många fall är gamla ledningar och halvdana dragningar som inte skulle vara godkända enligt dagens standard. Medlem i föreningen får bekosta omdragningen i den egna lägenheten (OBS. elarbeten måste utföras av fackman). Kontakta Nicholas på 070-977 82 12 för att få en offert på vad det skulle kosta för din lägenhet beroende på vilka behov du har.

I samband med omdragning av el kommer föreningen att gå över till kollektivmätning av el. I korthet innebär det att samtliga medlemmars egna elavtal sägs upp automatiskt även i de fall ett bundet avtal finns, i samband med att de gamla mätartavlorna byts ut till individuella mätartavlor för kollektivmätning. Föreningen står istället för ett elavtal som gäller för hela föreningen.

Rent praktiskt så blir det inga större förändringar för dig som boende annat än att avgiften för elen läggs som en del på avgiftsavin/hyresavin. Du står fortfarande för kostnaden av din egna elförbrukning.

Förhoppningsvis får varje boende en något minskad elkostnad. Istället för att 64 lägenheter betalar 64 olika nätavgifter kommer föreningen att betala för en nätavgift som är lägre än summan av de 64 individuella nätavgifterna. Enligt en uppskattning från SBC rör det sig om en sammanlagd årlig besparing på ca 50 000 – 70 000 kr för medlemmarna.

I början innan systemet är färdiginstallerat får vi eventuellt räkna med barnsjukdomar men vi hoppas att det blir bra för alla. Om du skulle märka av några abnorma fel vill vi att du kontaktar oss direkt så ska vi försöka lösa det.

Hör av dig till oss på styrelsen@brfdamhatten.se om du har frågor.

Varma hälsningar,
Styrelsen