Årsstämman är planerad till i början av juni. Exakt datum kommer under slutet av april/början av maj.